asp fisk

Åtgärder som kan bli aktuella är dels att förstärka skyddet för lekvandrande fisk, och dels biotopförbättringar för att gynna reproduktion och uppväxt. Dessutom bör man överväga skydd av primära habitat. Utöver konkreta åtgärder så bör landets population av asp övervakas kontinuerligt. Projektet med asp. har varit ett år fyllt av storfiskar. Många nya svenska rekord har godkäntsoch trenden verkar hålla i sig. De två senaste tillskotten till rekordlistan är en sötvattensfisk och en saltvattensart: asp och blåkäft! Blåkäft – nytt rekord igen - Innan det här året startade var det inte många som kände till fisken. Om arten. Asp är den största av våra svenska karpfiskar. Det är en kraftig fisk med en stor mun och ett distinkt underbett. Den kan väga upp till 15 kilo, men i Sverige blir den vanligen mellan 60 och 75 centimeter lång och väger 2 till 5 kilo. Asp är en vandrande fiskart som tillbringar hela livet i sötvatten.

Asp fisk - detta nummer

Den ingår i släktet Aspius , och familjen karpfiskar. Karpfiskar — Cyprinidae Liknande arter: Genom att tappa vatten från Nykvarns kraftverk under hela leken och uppväxtperioden kan man dock enkelt skapa förutsättningar för ett livskraftigt aspbestånd i Nykvarn. I Artdatabanken nationella rödlista   är den inplacerad som nära hotad NT. Den lever både i sjöar och strömmande vattendrag, huvudsakligen i Mälardalen, Vänern samt i vissa östgötska områden. Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa? Vilhelm Lilljeborg ansåg den som en av de mest välsmakande karpfiskarna. Silvan yngre har aspen silverfärgade sidor och mörk rygg. Bland på beats hörlurar håll vissa sikarter kallats asp, särskilt aspsiken. Hanarna har stora lekvårtor. Även groddjur fredrik schultz smågnagare. asp fisk