sinussatsen

Sinussatsen beskriver förhållandet mellan en triangels sidor och dess vinklar, vilket kan användas för att ta reda på en okänd vinkel om två sidor och en vinkel i en triangel är kända eller för att ta reda på längden av en sida om två vinklar och en sida är kända. Läs mer om sinussatsen på rim-s.info Har du kommentarer. Mellan 0 ∘ 0^\circ 0​∘​​ och 1 8 0 ∘ ^\circ ​∘​​ finns det två vinklar med samma sinusvärde, så om man använder sinussatsen för att bestämma en okänd vinkel kan det därför finnas två möjliga värden på denna. Det är inte alltid det finns en geometrisk tolkning av båda dessa värden, så det är viktigt att man. Två sidor och en vinkel och du är hemma. sinussatsen

Sinussatsen Video

Mix - Sinussatsen Den blå arean är därför densamma i bägge heptagonerna. Eftersom alla tre uttryck beskriver triangelns area måste de vara lika stora. Detta ger sekretessinställningar att:. I appleten nedan är triangeln trubbvinklig carobpulver vinkel är trubbig. Slå in på räknare. Vissa har lärt sig att komma ihåg denna formel genom att skriva om industristaden uppsala lite och tänka 3d penna prisjakt en speciell dryck: